Zámecká nokturna, Château Musical Nights, unikátní cyklus nočních vokálních koncertů, vstoupí v roce 2019 do svého jubilejního XV. ročníku. Již od léta 2005 nabízí každoročně v magických prostorách hradů a zámků noční koncerty s účinkujícími v dobových kostýmech, stylovou interpretací a se strhujícím dramatickým dějem, který koresponduje s historickými skutečnostmi. Všechna nokturna jsou vybavena speciální pozvánkou s historicky fundovaným popisem a za příznivých podmínek dokáží oživit jakýkoliv hradní, zámecký nebo chrámový prostor.
Dosud byly uvedeny následující pořady:
Dramaturgicky koncerty připravuje, scénáře píše a hlavní role zpívá Květuše Ernestová, kterou v minulých letech doprovázeli: Eva Čechová (mezzosoprán), Aneta Brogelová, Jiří Jech a Táňa Rezková (flétny), Veronika Kubošová a Jitka Lisá (cembalo), Frederick Rooks (klavír), Melpomené Quartetto, Sedláčkovo kvarteto, Robert Pacourek, Kryštof Křemenák, Jiří Tolar, Radek Žitný a Petr Svoboda (klarinety), František Svejkovský, 1. trumpetista trubačů prezidenta České Republiky a Trubači Hradní gardy, Šimon Urban (housle), a jako maestri di capella Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově, Přemysl Kšica, Drahoslav Gric, Vladimír Jelínek a Martin Moudrý.
Na všechny hudebně dramatické pořady zapůjčuje unikátní historické kostýmy a historické artefakty barrandovský Fundus – Půjčovna kostýmů, vlásenek a rekvizit.
Patnáctý ročník bude věnován pěveckým legendám Emě Destinnové a Marii Gärtnerové v pokračujících volných cyklech Po stopách Emy Destinnové a Po stopách Marie Gärtnerové, a jubilujícím Kateřině Kometové Podhorské, Klementýně Kalašové a Růženě Maturové. Barokní královské koncerty evokují výsostné umění Bachových, Purcellových, Händelových, Telemannových i italských trumpetistů.