Koncerty duchovní hudby

Virgin Mary
Vox clamantis in deserto,
non absque honoris serto,
parate vias Domini.

Adventní koncerty

Hej, mistře, vstaň bystře

Středa 11. prosince 2019 od 16 hodin, vstupní hala Domova Na Výsluní v Hořovicích.
Malé předvánoční zastavení s hudbou Jakuba Jana Ryby a českými koledami v rámci projektu Česko zpívá koledy 2019.
Účinkují Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice se svými sólisty a Květuše Ernestová.
img_01 img_02 img_03

Hej, mistře, vstaň bystře

Pátek 21. prosince 2018 od 17 hodin, kostel Nejsvětější Trojice v Hořovicích
Tradiční předvánoční zastavení s rozdáváním Betlémského světla. Účinkují Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, Brass Ensemble a Květuše Ernestová. V magickém prostoru klášterního kostela zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06

Hej, mistře, vstaň bystře

Středa 12. prosince 2018 od 16 hodin, vstupní hala Domova Na Výsluní v Hořovicích
Malé předvánoční setkání s hudbou Jakuba Jana Ryby a českými koledami v rámci projektu ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2018. Účinkují Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, Brass Ensemble a Květuše Ernestová.

Což to divného, což to nového?

Pátek 22. prosince 2017 od 16:00, kaple sv. Anny ve Lhotce u Hostomic
Tradiční předvánoční zastavení s rozdáváním Betlémského světla. Účinkuje komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice za doprovodu dr. Jiřího Lišky a 1. trumpetisty Trubačů prezidenta České republiky Františka Svejkovského.
Odkazy: pozvánka s programem, plakát, pro media, Hořovický Měšťan 12/2017, Berounský deník.cz 13. 12. 2017 (online, offline), Berounský deník.cz 21. 12. 2017 (online, offline), Podbrdské Noviny 23/2017, Komárovák 12/2017-01/2018.
img_01 img_02 img_03

Exsultate, jubilate
(z cyklu Poděkování Mozartovi 2016)

17. prosince 2016 od 16:00, kostel Narození Panny Marie v Mrtníku
Tradiční adventní koncert pod záštitou starosty Města Hostomice Víta Šťáhlavského. 160. veřejně prezentovaný koncert klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05

Exsultate, jubilate
(z cyklu Poděkování Mozartovi 2016)

27. listopadu 2016 (první adventní neděle) od 16:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích
Tradiční adventní koncert pod záštitou starosty Města Hostomice Víta Šťáhlavského. 160. veřejně prezentovaný koncert klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08 img_09 img_10 img_11 img_12 img_13

Advent českých kantorů

20. prosince 2015, kostel Narození Panny Marie v Mrtníku

Eja chori jubilemus

13. prosince 2015, kostel sv. Václava v Radnicích

Hej, co to u Betléma, co se to tam svítí

09. prosince 2015, hala Domova Na Výsluní v Hořovicích

Laetentur coeli

21. prosince 2014, kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii v Hostomicích

Ad astra provolabo

03. prosince 2014, kostel sv. Jakuba Staršího v Berouně
Společná pozvánka.

O sanctissima, o piissima

21. prosince 2013, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08 img_09 img_10 img_11 img_12

Eja chori jubilemus

23. prosince 2012, kostel Narození Panny Marie v Mrtníku
img_01 img_02 img_03
Společná pozvánka, článek.

Veni consolator

11. prosince 2011, kostel Narození Panny Marie v Mrtníku
img_01

Veni consolator

27. listopadu 2011, kostel sv. Mikuláše v Praskolesích
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07

Alma redemptoris mater

28. listopadu 2010, evangelický kostel v Hořovicích
Se stavbou hořovické synagogy se začalo v dubnu roku 1903 a 3. března následujícího roku byla stavba vysvěcena. Synagoga sloužila židovské obci až do začátku 2. světové války. V jejím průběhu byli židé z Hořovic a okolí prakticky vyhlazeni. Synagoga samotná však zůstala zachována a dnes patří mezi jediné tři synagogy na berounském okrese zachované.
V roce 1947 budovu od židovské obce v Příbrami zakoupila Českobratrská církev evangelická a objekt slouží jako modlitebna. Uvnitř kostela je připevněna mramorová pamětní deska se jmény členů představenstva židovské náboženské obce z počátku 20. století.
img_01
Společná pozvánka.

Salve regina

29. listopadu 2009, evangelický kostel v Hořovicích
img_01 img_02

Concerto di musica sacra del maestro Vivaldi

05. dubna 2009, evangelický kostel v Hořovicích
img_01 img_02 img_03 img_04

Arie de beatissima virgine Maria

09. prosince 2007, evangelický kostel v Hořovicích

Arie con tromba sola

26. listopadu 2006, evangelický kostel v Hořovicích

Vánoční koncerty

Gloria! Co to?

16. prosince 2012, kaple zámku Hořovice
Novou zámeckou protestantskou kapli vybudoval ve stylu chladného klasicismu významný vídeňský architekt Otto Hieser (1850-1892) během četných úprav zámeckých prostor po roce 1889 na místě hostinských pokojů. K slavnostnímu vysvěcení došlo 27. září 1896 v 10 hodin za přítomnosti knížecí rodiny, evangelického faráře z Plzně Felixe Molnára a dalších hostí.
V kapli, jež byla soukromou modlitebnou knížecí rodiny, nebyly provozovány jiné církevní obřady, pouze čtyřikrát do roka – o Vánocích (25. prosince), o Velikonočním pondělí, v pondělí po Božím hodu svatodušním a v poslední neděli v září (výročí posvěcení kaple) – byl povolen vstup také evangelíkům z okolí. Změna majitele po roce 1917 přinesla také změnu vyznání a v roce 1933 požádal Jindřich, hrabě ze Schamburku arcibiskupskou konzistoř o znovu vysvěcení kaple. V říjnu téhož roku zpívala svým libozvučným hlasem během svatebního obřadu princezny Emerenciany z Hanau, dcery majitele hořovického panství, za doprovodu vzácně hudebně nadané princezny Caroline Croy, paní von Daubek, pozdější slavná Diva Jarmila Novotná (1907-1994).

Vánoce českých kantorů

18. prosince 2011, hlavní sál zámku Hořovice

Co to nového, co to divného, tato záře znamená

18. prosince 2011, kaple zámku Hořovice
Odkazy: pozvánka s programem, Podbrdské Noviny 20/2011, Podbrdské Noviny 23/2011 (odkaz #1, odkaz #2).

Vánoce českých kantorů

12. prosince 2010, hlavní sál zámku v Hořovicích

Aplausus pastoralis

13. prosince 2009, kaple státního zámku v Hořovicích
Odkazy: plakát.

Missa pastoralis

14. prosince 2008, kaple státního zámku v Hořovicích
Odkazy: plakát.

Pastýřské plesání

18. prosince 2005, kaple Státního zámku Hořovice
Odkazy: plakát.

Velikonoční koncerty

Messe aux chapelles

08. dubna 2012, kaple zámku Hořovice

Velikonoční alleluja

14. dubna 2007, kaple zámku Hořovice

Stabat mater dolorosa

13. dubna 2006, evangelický kostel v Hořovicích

Mariánské koncerty

Sancta Maria, Mater dei

24. dubna 2011, kaple zámku Hořovice

Alma redemptoris mater

28. listopadu 2010, evangelický kostel v Hořovicích

Regina coeli laetare, alleluia

22. května 2010, kaple zámku Hořovice

Salve regina

29. listopadu 2009, evangelický kostel v Hořovicích
img_01 img_02

Arie de beatissima virgine Maria

09. prosince 2007, evangelický kostel v Hořovicích

Ave Maria

27. srpna 2005, chrám Zvěstování Panny Marie ve Svaté Dobrotivé
Odkazy: plakát.

Hommage a jiné koncerty

Hommage À Destinn

Neděle 24. listopadu 2019 od 16:30, kostel sv. Vojtěcha v Praze.
Jubilejní dvacáté zastaveni cyklu PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ představí českou pěveckou legendu Emu Destinnovou (1878-1930) v jejím duchovním repertoáru v kostele, kde zpívala v roce 1904, tedy před stopatnácti lety.
Účinkují Květuše Ernestová, soprán, Drahoslav Gric, varhaník kostela sv. Vojtěcha, a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Slovem provází Veronika Slavíková a Klara Štochlová. Duchovní promluva P. Benedikt Hudema.
Odkazy: plakát, pozvánka, pro media, Rádio Proglas 18. 11. 2019 (online, offline), Hořovický Měšťan 12/2019.
img_01 img_02

Hommage à Destinn

Neděle 04. listopadu 2018 od 16 hodin, kostel sv. Václava v Mníšku pod Brdy
Program koncertu představí českou pěveckou legendu Emu Destinnovou v jejím duchovním repertoáru. Zpívá Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Na varhany doprovází a improvizuje Drahoslav Gric.
Ema Destinnová trávila letní prázdniny v Mníšku blízkém zámku Trnová poprvé právě před 110 lety. Tehdy, v roce 1908, jí manžel její sestry Jindřišky (1879-1945), baron Bedřich Frey, majitel vysočanské parní mlékárny, pronajal od svého dodavatele mléka velkostatkáře Václava Schlogera celé patro zámku v Trnové, aby si zde odpočinula a nabrala sil před svojí první sezonou v Metropolitní opeře v New Yorku. Do Trnové se vrátila ještě v roce 1909, kdy zde odpočívala po své šesté londýnské staggioně a připravovala se na roli Mařenky v 500. představení Smetanovy Prodané nevěsty v Národním divadle v Praze (8. srpna 1909), a také v létě 1910 po náročném účinkování v Théâtre du Châtelet v Paříži a sedmé londýnské staggioně.
Jak vyhovovalo její povaze a zálibám, chodila po trnovském revíru s puškou v kalhotovém kostýmu, se svým bratrem Emanem rybařila ve Vltavě u Skochovic, přijímala návštěvy z uměleckých kruhů a zástupce mladočechů sdružených kolem Dr. Karla Kramáře. Ráda a často vyjížděla na koni také do rodiště přítele, 20. královéhradeckého biskupa, Josefa Doubravy (1852-1921), Mníšku pod Brdy. Byl to právě biskup Doubrava, který oddával v září 1908 v chrámu sv. Víta její sestru Jindřišku s baronem Freyem. To na jeho přání zajížděla zpívat do katedrálního chrámu sv. Ducha v Hradci Králové, a jeho navštěvovala v myslivně ve Vortové, kterou pro něj navrhl známý architekt Fanta, nebo v barokním zámku v Chrasti u Chrudimi, letní rezidenci královéhradeckých biskupů.
img_01 img_02 img_03 img_04

Hommage à Destinn

Neděle 29. dubna 2018 od 17 hodin, kostel sv. Štěpána v Řitonicích
Program koncertu představí českou pěveckou legendu Emu Destinnovou v jejím duchovním repertoáru. Zpívá Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Na varhany doprovází a improvizuje Drahoslav Gric.
Ema Destinnová prožila na blízkém zámku Domousnice prázdniny v letech 1904, 1905, 1906, 1907 a 1911. Několikrát jí byl společníkem tenor století Enrico Caruso. Na varhany v kostele sv. Štěpána v Řitonicích přispěla značnou finanční částkou.
Odkazy: pozvánka s programem, plakát, Stránky města Libáň 29/04/2018 (offline, online).
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08 img_09 img_10 img_11 img_12 img_13 img_14 img_15 img_16 img_17 img_18 img_19 img_20 img_21 img_22 img_23 img_24 img_25 img_26 img_27 img_28

Hommage à Destinn

Neděle 22. dubna 2018 od 15 hodin, kostel sv. Jakuba Většího v Souticích
Program koncertu představí českou pěveckou legendu Emu Destinnovou v jejím duchovním repertoáru. Zpívá Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Na varhany doprovází a improvizuje Drahoslav Gric.
V zámku v Souticích trávila Ema Destinnová v roce 1913 prázdniny spolu s barytonistou Dinhem Gillym a klavíristou Bohdanem Gselhoferem. V srpnu téhož roku ji tam navštívil slavný tenorista Otakar Mařák. Koncert také připomene letos jubilující soutickou rodačku, sólistku Národního divadla v Praze, Jindru Koubovou (*8. dubna 1888, †30. srpna 1946), se kterou se Ema Destinnová setkala při svém hostování na jevišti Národního divadla v operách Libuše a Šárka.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06

Hommage à Destinn

Neděle 15. dubna 2018 od 15 hodin, kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan
Program koncertu představí českou pěveckou legendu Emu Destinnovou v jejím duchovním repertoáru. Zpívá Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Na varhany doprovází a improvizuje Drahoslav Gric.
Ema Destinnová prožila v tomto kraji dětství a mládí, a kostelu sv. Petra a Pavla později věnovala obraz Legenda sv. Anežky z poloviny 18. století. Zajímavá je také skutečnost, že přítel Emy Destinnové, královéhradecký biskup Josef Doubrava, mníšecký rodák, pobyl v Petrovicích tři roky co novosvěcenec.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08 img_09 img_10 img_11 img_12 img_13

Hommage à Maria Gärtner

Sobota 25. listopadu 2017 od 16:00, kostel sv. Jana Nepomuckého v Kařezu
Koncert duchovní hudby k 140. výročí narození Marie Gärtnerové v místě úmrtí slavné české pěvkyně. Zpívá Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, doprovází Drahoslav Gric.

Hommage à Maria Gärtner

Neděle 19. listopadu 2017 od 17:00, kostel Narození Panny Marie ve Zdicích
Koncert duchovní hudby k 140. výročí narození Marie Gärtnerové v rodišti slavné české pěvkyně. Zpívá Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, doprovází Drahoslav Gric.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08

Hommage à Gärtner

19. dubna 2015, kostel sv. Mikuláše ve Zbiroze
Koncert duchovní hudby k 50. výročí úmrtí Marie Gärtnerové.
img_01 img_02 img_03 img_04

Hommage à Destinn

07. června 2014, klášterní komplex Klokoty u Tábora
Koncert duchovní hudby k 90. výročí vystoupení Emy Destinnové v Táboře a 150. výročí narození varhaníka Ondřeje Horníka (1864-1917).
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08 img_09 img_10 img_11 img_12 img_13 img_14 img_15

Hommage à Picka

07. dubna 2013, kostel sv. Ondřeje v Lochovicích

Hommage à Labor

23. června 2012, kostel sv. Jiljí v Hořovicích

Hommage à WAM

04. března 2011, divadelní dál radnice v Hořovicích

Laudate dominum

11. května 2008, evangelický kostel v Hořovicích
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07

Noci kostelů a kaplí

Te Deum laudamus

09. června 2017 od 19:00, kostel sv. Jiljí v Hořovicích

Vox clamantis in deserto

23. května 2014, klášterní kostel Nejsvětější Trojice v Hořovicích
img_01 img_02 img_03 img_04
Společná pozvánka.

La Charité

24. května 2013, kostel sv. Jiljí v Hořovicích

Ave Maria

27. srpna 2005, chrám Zvěstování Panny Marie ve Svaté Dobrotivé
Odkazy: plakát.