Květuše Ernestová

Květuše Ernestová
Umění naše je leskem padajících meteorů,
věčnost mu není dána.
Spokojme se tedy okamžiky našeho poslání
a buďme vděčni osudu,
dovolí-li nám aspoň na čas býti tím,
čím toužíme.
—Ema Destinnová
Univerzalistka, která se po působení v několika tělesech, věnuje samostatné koncertní činnosti. Zpívá virtuosní repertoár na vrcholech jednotlivých hudebních stylů, ve farinelliovském pořadu například interpretuje živě bravurní árie pro nejslavnějšího sopranistu všech dob v sestavě, jakou neprezentuje nikdo na světě. Je autorkou více jak dvou set padesáti scénářů hudebně dramatických pořadů, zakladatelkou unikátního cyklu nočních vokálních koncertů ZÁMECKÁ NOKTURNA, volných koncertních cyklů PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ, jenž je věnován životu a pěveckému umění české femme fatale světové operní scény, a PO STOPÁCH MARIE GÄRTNEROVÉ evokující životní osudy české Straussovy Salome. Zabývá se realizací starých skladeb, aranžuje, publikuje a úspěšně se věnuje pedagogické činnosti.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08 img_09 img_10 img_11 img_12 img_13 img_14 img_15 img_16 img_17 img_18 img_19 img_20 img_21 img_22 img_23 img_24 img_25 img_26 img_27 img_28 img_29 img_30 img_31