Zámecká nokturna – VI. ročník (2010)

Společný plakát.

The queen of the night

03. září 2010, schodišťová hala zámku Hořovice
Maria Aloysia Antonia Weber Lange
Jsem v dosahu smrti,
dospěl jsem ke konci, než mi bylo dopřáno
radovat se ze svého talentu.
Přece však byl život krásný.
Není však možno změnit svůj osud.
—Mozart v dopisu da Pontemu, 1791
Lorenzo da Ponte (1749-1838), básník, libretista, vykladač literatury a řečnictví, schöngeist, bel esprit, divadelník a divadelní diplomat, literární praktik, společensky uhlazený vzdělanec, který by doma v salonech mocnářů a bohatých mecenášů i mezi největšími duchy antikou počínajíc, abbé, jenž často ztrácel hlavu a nápadně se oblékal, vypráví své velmi mladé a půvabné manželce Nancy na svatební cestě z Terstu do Londýna o lásce a Mozartovi. Zaznívají koloraturní Mozartovy árie pro jeho švagrové Marii Aloysii Antonii Weber Lange a Marii Josephu Hofer.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05

Vittoria ò morir!

07. srpna 2010, nádvoří zámku Hořovice
Kleopatra
Co lidé zlého páší,
žije dál,
leč dobré skutky
pohřbíváme s nimi.
—Shakespeare, 1599
Barokní pasticcio na motivy životního příběhu poslední egyptské královny Kleopatry VII. z árií di battaglia a lament Carla Pallavicina (c. 1640-1688) a Antonia Sartoria (c. 1620-1681).
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06 img_07 img_08

Píseň vítězné lásky

17. července 2010, hlavní sál zámku Hořovice
Michelle Ferdinande Pauline García Viardot
Všechny city mohou vést k lásce, k vášni, všechny: nenávist, soucit, lhostejnost, pokora, přátelství, strach – ba i pohrdání.
Ano, všechny city... Až na jediný: vděčnost.
Vděčnost, to je dluh; každý člověk splácí své dluhy... Ale láska – ta není k splacení.
—Turgeněv
Klavírní skladby a reminiscence Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), Franze Liszta (1811-1886), slavné vokální transkripce a operní árie Gioacchina Rossiniho (1792-1868), Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791), Giuseppe Verdiho (1813-1901) a Giacoma Meyerbeera (1791-1864) připomínají 100. výročí úmrtí španělské kontraaltistky Michelle Ferdinande Pauline García Viardotové (1821-1910).