Trubači

Gottfried Rieche
Tuba sonora exclama
ab alta Olympi sphera,
Deum adora et ama
serena coeli pax
arma cessate.
Trubka, barokní symbol královské vznešenosti, připomíná v kantátách con tromba sola a v áriích di battaglia, di vendetta, di tempesta, di caccia i d'incatentesimo umění Bachových (Johann Ludwig Schreiber, Johann Christian Krahle, Gottfried Rieche, Christoph Ruhe), Telemannových (Nikolaus Schreck), Purcellových (Matthew a John Shore) a Händelových (Valentine Snow) trubačů.
Valentine Snow
Or la tromba suon festante,
mi richiama a trionfar.
Qual guerriero e qual amante,
gloria e amor mi vuol bear.
—Rossi: Rinaldo
Gerrit Dou Willem van Mieris

Trubači Hradní gardy

Obsazení: František Svejkovský (umělecký vedoucí), Jan Verner, Petr Cibulka, Tomáš Hrbáček (trubky), a Pavel Svejkovský (tympány).
img_01 img_02

František Svejkovský

František Svejkovský je absolventem SOU v Komárově u Hořovic, Pražské konzervatoře a Univerzity J. A. Komenského. Při studiu konzervatoře se několikrát úspěšně zúčastnil soutěže konzervatoří ČR ve hře na trubku. Působí v komorních, divadelních, tanečních i symfonických orchestrech a souborech. Jako sólista se věnuje převážně hudbě období baroka, ale nebrání se ani jiným žánrům, čemuž napovídá několik vydaných CD s  repertoárem jazzové, taneční, muzikálové a filmové hudby. Věnuje se též hře na původní barokní trubku (clarinu). Jako sólo trubač hradních trubačů, 2. dirigent a zástupce velitele je zaměstnán u Hudby Hradní stráže.
img_01 img_02 img_03 img_04 img_05 img_06

Jan Verner

Jan Verner vystudoval hru na trubku na konzervatoři v Praze u prof. Josefa Svejkovského a během studia se úspěšně zúčastnil soutěže konzervatoří ČR v Teplicích ve hře na trubku. Koncertuje v řadě zemí Evropy a s  orchestrem hudebního divadla Karlín koncertoval i v Japonsku. V současné době působí jako hráč na trubku u Hudby Hradní stráže. Natáčí pro rozhlas i televizi, je členem souboru Verner Collegium.

Petr Cibulka

Petr Cibulka se učil hře na trubku od svých 6 let v ZUŠ ve Štětí a několik let hrál v Dechovém orchestru mladých v Roudnici nad Labem. Po ukončení základní školní docházky nastoupil ke studiu hry na trubku na konzervatoř v Teplicích a studium dokončil na konzervatoři v Praze. Již několik let působí jako trubač u Hudby Hradní stráže, hostuje v různých komorních i tanečních orchestrech a jako sólista za doprovodu varhan.

Tomáš Hrbáček

Tomáš Hrbáček po ukončení studií na ZUŠ ve Vimperku, zde začal působit jako pedagog žesťové třídy. Na Střední průmyslové škole stavební ve Volyni, kterou zakončil maturitou, se rozhodl pro studium na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Zde studoval u prof. Pavla Hovorky a prof. Ladislava Kočára. Navštěvoval též různé žesťové kurzy, kde navázal dlouhodobou spolupráci s prof. Jiřím Houdkem. Po dokončení studií v roce 2003 působil v rámci základní vojenské služby v orchestru Hudby Hradní stráže, kde nakonec v roce 2004 zakotvil natrvalo. Po celou dobu jeho hudební kariéry spolupracuje s různými uměleckými soubory mnoha žánrů po celé ČR i v Evropě.

Pavel Svejkovský

img_01 img_02 img_03